Powiatowy Inspektorat Weterynarii
we Włodawie

ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa
aaaaa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie

Grypa ptaków

  1. Rozporządzenie nr 10 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów włodawskiego i chełmskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r.
  2. Rozporządzenie nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2020 r.
    w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego w którym określono obszar zagrożony między innymi również na terenie powiatu włodawskiego obejmujący w gminie Urszulin następujace miejscowości: Jamniki, Łomnica, Zawadówka.
  3. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu 2 i 3 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2019 r.
  4. Ulotka informacyjna dla hodowców - zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
  5. ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego

 

Wysoce zjadliwa grypy ptaków HPAI - komunikat LWLW

logo_piw.pngKomunikat
Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

W 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną rolę w przenoszeniu wirusa HPAI do stad drobiu odgrywa człowiek.

Z uwagi na istniejące realne zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu zaleca się:

• ograniczenie przebywania w pobliżu siedlisk ptaków, zwłaszcza
w pobliżu zbiorników wodnych,

• w przypadku znalezienia ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, nie należy ich dotykać,

• po każdym kontakcie z dzikim ptactwem niezwłocznie umyć ręce mydłem lub innym detergentem pod bieżącą wodą a jeśli nie jest to możliwe, zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,

• każdy przypadek znalezienia martwych ptaków lub sprawiających wrażenie chorych, należy jak najszybciej zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, wójta, burmistrza, starosty, Straży Miejskiej, Policji.

Archiwum artykułów