Powiatowy Inspektorat Weterynarii
we Włodawie

ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa
aaaaa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie

Ochrona zwierząt podczas transportu w miesiącach letnich, w związku z narażeniem na działanie ekstremalnych temperatur.

Powiatowy lekarz weterynarii we Włodawie zwraca się z uprzejmą prośbą o stosowanie poniższych zaleceń dotyczących działań podejmowanych w celu ochrony dobrostanu zwierząt podczas transportu.

Przewozy trzody

Transport cieląt

Załadunek i rozładunek bydła

 

Zmiana zasad przemieszczania psów, kotów, fretek z Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi na terytorium Unii Europejskiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie informuje, że od dnia 16 września 2024 r. zmianie ulegną zasady przemieszczania psów, kotów, fretek z Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi na terytorium Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą zarówno przemieszczania w celach niehandlowych jak i handlowych.

Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską rozporządzeniami (Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1130 z dnia 19 kwietnia 2024 r. oraz Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1170 z dnia 23 kwietnia 2024 r.) Federacja Rosyjska i Republika Białorusi zostały skreślone z listy państw zwolnionych z obowiązku badania miareczkowania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Zmiany wprowadzone w/w rozporządzeniami stosuje się od dnia 16 września 2024 r.

Odstrzał sanitarny dzików na terenie powiatu włodawskiego

Rozporządzenie nr 2/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu włodawskiego

width=651width=641

Odstrzał sanitarny dzików na terenie powiatu włodawskiego

Rozporządzenie nr 2/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu włodawskiego

 

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie - 2024

Informuję, że w dniach od 8 do 12 kwietnia 2024 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Ubój gospodarczy na terenie powiatu włodawskiego.

Przy uboju świń, badanie przedubojowę i poubojowe w tym badanie mięsa na obecność włośni (oraz próbek mięsa od dzików) wykonuje - Pracownia wytrawiania, Gabinet Weterynaryjny, ul. Pocztowa 8, 22-234 Urszulin, telefon 501560227, lek. wet. Grzegorz Jaśkiewicz.

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na rok 2024 na terenie powiatu włodawskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie informuje, iż z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2024 roku nie będzie w stanie wykonać niektórych ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z powyższym może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania niektórych czynności urzędowych oraz osoby wykonujące czynności pomocnicze zgodnie z art. 16 ustawy Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2629 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. poz. 1662).

Szczepienie lisów od 21 do 31 października 2023 r.

 

Jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie - 2023

Informuję, że w dniach od 11 do 13 września 2023 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Zapobieganie obcinaniu ogonków u prosiąt

Główny Lekarz Weterynarii opublikował materiały dotyczace zagrożenia wystapienia obgryzania ogonów u świń- do pobrania.

Uwaga ASF

 

Komunikat III GLW w sprawie choroby kotów

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

Dostępne są wyniki kolejnych przebadanych próbek pobranych od kotów z Lublina oraz Poznania.

Do 26 czerwca do godz. 11:00 przebadano 11 próbek w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach z czego 9 dało wynik dodatni w kierunku grypy H5N1. Dodatnie próbki pochodzą z Poznania, Trójmiasta oraz Lublina. Trwają dalsze szczegółowe badania materiału genetycznego wirusów. Wstępne badania wykluczają pochodzenie wirusa grypy, który powodował w ostatnich tygodniach zachorowania u mew.

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Sanitarno-Epizootycznej, podczas którego omówiono plan dalszego postępowania.

Trwają prace nad ustaleniem protokołu monitorowania choroby u kotów w celu zbierania bardziej szczegółowych danych o jej przebiegu oraz występowaniu.

Na chwilę obecną nie udało się ustalić źródła zakażeń.

Analizując dane pochodzące z innych krajów ustalono, że zasady zapobiegania możliwemu kontaktowi kotów z wirusem powinny polegać na:

Utrzymywaniu, jeśli to możliwe, kotów w domach. Ewentualne wypuszczenie zwierzęcia na balkon, taras powinno być poprzedzone myciem podłoży z użyciem standardowych detergentów;
Zapobieganie kontaktów kotów z innymi dzikimi zwierzętami, w tym ptakami;
Zapobieganie kontaktów kotów z obuwiem, które używane jest poza domem;
Karmienie kotów pożywieniem pochodzącym wyłącznie ze znanych źródeł;
Mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami (zachowanie standardowych zasad higieny po przyjściu z dworu).
Wszelkie nowe wytyczne jak i komunikaty w sprawie będą regularnie publikowane na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, w celu zapewnienia Państwu bieżących informacji.

Komunikat IV GLW w sprawie choroby kotów

 W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26 czerwca br. Główny Lekarz Weterynarii informuje, że do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach do dnia dzisiejszego do godz. 15.00 wpłynęło ogółem 33 próbki pochodzące od kotów z Gdańska, Gdyni, Poznania, Lublina, Pruszcza Gdańskiego, Nowego Dworu Mazowieckiego, Bydgoszczy, Wrocławia i okolic Zamościa.
Wyniki dodatnie uzyskano w 15 z 19 już przebadanych próbek. Wszystkie wyniki dodatnie wskazują na materiał genetyczny wirusa grypy H5N1 i pochodzą z Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego, Lublina, Bydgoszczy i Poznania.

Dodatkowo, w jednej ze zbadanych próbek przez zespół naukowców z wydziału medycyny weterynaryjnej SGGW, pochodzącej z Warszawy, stwierdzono wynik dodatni w kierunku grypy H5N1, co oznacza 16 potwierdzonych ognisk w kraju.

Wszelkie nowe wytyczne jak i komunikaty w sprawie będą regularnie publikowane na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, w celu zapewnienia Państwu bieżących informacji.

1