Powiatowy Inspektorat Weterynarii
we Włodawie

ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa
aaaaa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektor Weterynarii we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

POWODY WYŁĄCZENIA:

SPEŁNIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nie jest przystosowany dla osób niesłyszących. Brak pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność architektoniczna

Budynki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włodawie nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.